• Wybierz język:

Biblioteki współpracujące:

2015-04-23

Witamy Przemyską Bibliotekę Publiczną w gronie klientów MAK+!

Przemyska Biblioteka Publiczna

Witamy  Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego w gronie klientów MAK+!

Przemyśl był dawnym miastem wojewódzkim przed zmianą podziału administracyjnego Polski. Jest zamieszkiwany przez 65 tys. mieszkańców.

Zbiory Przemyskiej Biblioteki Publicznej wraz z jej 7 filiami  stanowią ponad 220 tys. woluminów. Co ważne, obok książek i czasopism Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne. Wśród nich znajdują się m. in. listy rodziny Krasickich i cenna kolekcja pocztówek z dawnego Przemyśla.

Przemyska Biblioteka Publiczna zaczęła współtworzyć globalny katalog bibliotek korzystających z systemu MAK+, gdzie obecnie znajduje się ponad 12 milionów książek z ponad 1700 bibliotek i stanowić będzie drugą co do wielkości bibliotekę korzystającą z systemu MAK+. 

Przemyska placówka jest  wyjątkowo prężna. Bibliotekarze prowadzą spotkania autorskie, warsztaty, proponują bogatą ofertę tematów lekcji bibliotecznych, organizują konkursy m.in. recytatorskie i fotograficzne, różne wystawy oraz imprezy promujące czytelnictwo. Działa tu również Dyskusyjny Klub Książki. Przemyska Biblioteka od szeregu lat wydaje poczytne pismo „Przemyski Przegląd Kulturalny” 

Dołączenie Przemyskiej Biblioteki Publicznej do grona bibliotek MAK+ zbiegło się w czasie ze zmianą jej siedziby. Obecnie Biblioteka mieści się przy ul. Grodzkiej 8 w zabytkowym budynku, który powstał w pierwszej połowie XVII wieku jako klasztor sióstr dominikanek. Po likwidacji zakonu w 1784 roku, w obiekcie znalazł miejsce szpital wojskowy. Pod koniec XIX wieku przekształcono go w kasyno oficerskie a po II wojnie spełniał podobną rolę, mianowicie klubu garnizonowego. Rewitalizacja obiektu polegała na remoncie części zabytkowej i dobudowaniu do niej nowoczesnego skrzydła, mieszczącego m. in. Oddział dla Dzieci i Wypożyczalnię dla Dorosłych.Galeria:

Przemyska Biblioteka Publiczna_1 Przemyska Biblioteka Publiczna_2 Przemyska Biblioteka Publiczna_3 Przemyska Biblioteka Publiczna_4 Przemyska Biblioteka Publiczna_5 Przemyska Biblioteka Publiczna_6 Przemyska Biblioteka Publiczna_7 Przemyska Biblioteka Publiczna_8

2015-04-21

Świątki postawiły na MAK-a+

Gminna Biblioteka w ŚwiątkachZ radością witamy Gminną Bibliotekę Publiczną w gronie klientów MAK-a+. Warto podkreślić, że biblioteka w Świątkach od kilku lat znajduje się w czołówce najlepszych bibliotek wyłonionych w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i Rzeczypospolitej. W tym roku zajęłą IV miejsce w kraju oraz I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Otrzymała także tytuł Najlepszej Biblioteki w województwie warmińsko-mazurskim. Jaki jest sekret sukcesu? Prężna dyrekcja, zgrany zespół i doskonała współpraca z samorządem, która owocuje pozyskiwaniem środków na działalność. Głównym obszarem działalności jest promocja rozwoju czytelnictwa i kultury w środowiskou lokalnym, za to biblioteka została doceniona także przez Władze Samorządowe Gminy Świąki. Ale przede wszystkim warto podkreślić, że jest to biblioteka przyjazna i otwarta na czytelnika.Galeria:

Biblioteka w Świątkach_1 Biblioteka w Świątkach_2 Biblioteka w Świątkach_3 Biblioteka w Świątkach_4 Biblioteka w Świątkach_5 Biblioteka w Świątkach_6 Biblioteka w Świątkach_7

2015-04-14

Przyszedł czas na Bibliotekę od nowa!

biblioteka od nowa15 kwietnia Instytut Książki inauguruje w Krakowie program ogólnopolskich konferencji pod nazwą Biblioteka Nowa, których celem jest wypracowanie założeń i kierunku rozwoju polskich bibliotek publicznych na najbliższe lata. Pierwsza edycja, zatytułowana Biblioteka 2020, czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych, będzie poświęcona zmieniającej się roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie. Wezmą w niej udział najwybitniejsi eksperci w tej dziedzinie z Danii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. 

Podczas pierwszego spotkania zagraniczni prelegenci zaprezentują strategie i wizje dotyczące funkcjonowania bibliotek powstające w ich krajach. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak powinna wyglądać idealna biblioteka przyszłości i w oparciu o jakie narzędzia należy tworzyć strategie jej rozwoju. Zaprezentowane zostaną ramy społeczne, prawne i polityczne, jakie muszą zostać stworzone, aby biblioteki mogły dobrze wykonywać swoje zadania informowania, uczenia i integrowania. 

W ramach pierwszego seminarium wystąpią: Brian Ashley – dyrektor ds. bibliotek w angielskim Arts Council, dwukrotnie wybrany do National Executive of the Society of Chief Librarians, Jens Thorhauge – wieloletni dyrektor Danish Agency for Libraries and Media, Emmanuel Aziza – zastępca dyrektora Bibliothèque publique d'information (Centre Pompidou), a także Klaus-Peter Böttger – dyrektor biblioteki miejskiej w Essen. Debatę podsumowującą seminarium poprowadzą dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden oraz dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.

Seminarium ma charakter zamknięty i jest adresowane przede wszystkim do specjalistów z branży, zajmujących się na co dzień kreowaniem roli i funkcji bibliotek publicznych: dyrektorów i pracowników bibliotek publicznych, a także przedstawicieli urzędów miejskich i wojewódzkich. Weźmie w nim udział łącznie 200 słuchaczy z całego kraju.

Seminaria Biblioteka Nowa odbywać się będą cyklicznie dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Program pięciu konferencji zostanie zrealizowany w latach 2015-2017.Tematem kolejnych seminariów będą odpowiednio nowe koncepcje bibliotek na przykładach najlepszych placówek europejskich, nowa architektura, nowa oferta, nowy bibliotekarz/nowa bibliotekarka. Kolejne edycje odbędą się w Warszawie i we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie Instytutu KsiążkiZintegrowany system biblioteczny MAK+ stworzony i administrowany przez Instytut Książki.Partnerzy: