• Wybierz język:

Biblioteki współpracujące:

2015-08-20

Dotacja na zakup komputerów dla bibliotek

Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu dotacyjnego "Kraszewski. Komputery dla bibliotek", edycja 2015.

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

Środki z dotacji można przeznaczyć na zakup zetawów komputerowych oraz ich dodatkowych elementów.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci poprzednich edycji programu.

Z dotacji można kupić komputery stacjonarne, laptopy, serwery, monitory, drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, słuchawki, urządzenia wielofunkcyjne typu skaner plus drukarka, oprogramowanie, routery, modemy, dodatkowe kości pamięci, UPS-y, zasilacze.

Z dotacji nie można zakupić czytników książek, apartatów fotograficznych, kserokopiarek, faksów, telefonów.

Więcej informacji na stronie programu: http://www.instytutksiazki.pl/p,biblioteki,33626,0,komputery-dla-bibliotek-2015.html


2015-08-11

4 miesięce po zainstalowaniu MAK+ uruchomiono wypożyczalnię w Bibliotece Przemyskiej

Przemyska Biblioteka PublicznaPrzemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego użytkownikiem systemu MAK+ jest od 23 marca 2015 roku. Nie dużo ponad cztery miesiące później biblioteka rozpoczęła ewidencjonowanie wypożyczeń w pierwszej swojej agendzie – w dziale Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży. 3 sierpnia 2015 roku odbyło się szkolenie z wypożyczania dla pracowników tego działu, a już o godzinie 12:00 (od tego momentu dział był dostępny dla czytelników) zapisano pierwszego czytelnika do nowego systemu. Szkolenie oraz pomoc w pierwszych momentach z systemem MAK+ zapewnił Łukasz Szymański – administrator wojewódzki systemu MAK+.

Przemyska Biblioteka została otwarta 1 marca 1947 roku. Przed zmianą podziału terytorialnego biblioteka pełniła funkcję biblioteki wojewódzkiej. PBP ma szczęście do zabytkowych budynków – do 2014 roku jej siedziba mieściła się w budynku byłej synagogi Scheinbacha. Obecnie czytelnicy biblioteki korzystają z kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej 8 - zabytkowy budynek powstał w pierwszej połowie XVII wieku jako klasztor sióstr dominikanek. Później mieściły się tutaj:  szpital wojskowy,  kasyno oficerskie, klub garnizonowy oraz kino.  W dawnym dominikańskim refektarzu, na parterze, mieści się obecnie Czytelnia Główna, która jest bodajże najpiękniejszą salą biblioteczną na Podkarpaciu.

Organizacyjnie Przemyska Biblioteka Publiczna składa się z czterech działów (Wypożyczalnia Główna, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Główna, Czytelnia dla Dzieci) oraz 7 filii. Księgozbiór biblioteki liczy 283 452 woluminy (stan na 31 grudnia 2014), a z jej usług skorzystało w 2014 roku 6 924 osób.

Biblioteka do tej pory użytkuje system biblioteczny Biblioteki Narodowej MAK. W ostatnich latach bibliotekarze przemyscy intensywnie pracują nad komputeryzacją biblioteki. Parę lat temu zmieniono standard tworzenia opisów z MARCBN na MARC21. Elektroniczna ewidencja wypożyczeń w systemie MAK działa w obu wypożyczalniach, a katalogi są udostępniane online w programie makwww. Następnym etapem rozwoju, oprócz zmiany systemu ma być komputeryzacja filii – wkrótce placówki te mają zostać wyposażone w komputery oraz uruchomienie ewidencji udostępnień w czytelniach. Obecnie w bibliotece trwają prace nad wprowadzeniem rekordów bibliograficznych, które nie przeszły importu automatycznego dla 3 działów centrali oraz 2 filii (import automatyczny zakończył się przejęciem ok. 80% rekordów) oraz nad okodowaniem zbiorów w Czytelni Głównej.

Pracownicy biblioteki, na czele z nowym dyrektorem Maciejem Waltosiem oraz Henrykiem Lasko, odpowiedzialnym za wdrożenie systemu MAK+, zakładają, że wdrożenie nowego systemu pozwoli bibliotece wykonać krok w przód i otworzyć się na nowych czytelników, a także ułatwić pracę bibliotekarzom.Galeria:

Przemyska Biblioteka Publiczna_1 Przemyska Biblioteka Publiczna_2 Przemyska Biblioteka Publiczna_3 Przemyska Biblioteka Publiczna_4

2015-08-03

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu wypożycza w MAK+

MAK+ w bibliotece w TarnobrzeguMiejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu rozpoczęła wdrażanie systemu MAK+ pod koniec marca tego roku. Już w lipcu cztery filie mogły rozpocząć pełną pracę w systemie, ponieważ do bazy zaimportowano cały inwentarz i wprowadzono czytelników. Dnia 29 lipca w Filii nr 1 na osiedlu Serbinów zorganizowano uroczyste spotkanie dla czytelników oraz władz miasta, celebrujące przejście na nowy system biblioteczny. 

MBP w Tarnobrzegu istnieje od 1948 roku. W poprzednim podziale administracyjnym biblioteka pełniła funkcję biblioteki wojewódzkiej. Od 16 lat dyrektorem MBP jest Stanisława Mazur. Biblioteka posiada 8 filii. Dwie spośród tych filii posiadają działy, co razem z centralą daje 15 agend wypożyczających lub udostepniających zbiory czytelnikom. Biblioteka posiada w swoich zbiorach 212 374 woluminy (stan na koniec 2014 roku). Z tych zbiorów w 2014 roku skorzystało 10 624 czytelników.

 Do tej pory biblioteka w Tarnobrzegu korzystała z systemu bibliotecznego Biblioteki Narodowej MAK, w którym miała skatalogowane wszystkie swoje zbiory. Wszystkie agendy prowadziły komputerową ewidencję wypożyczeń . W 2014 wdrożono wersję demonstracyjną systemu MAK+, a od marca 2015 roku trwały wzmożone prace na zmianą systemu. Wszystkie opisy bibliograficzne zostały przeniesione do nowego systemu. Automatycznie zaimportowane zostało z tego 85%-90% zależnie od agendy. Pod koniec czerwca pierwsze filie uzupełniły brakujące opisy i można było przystąpić do zmiany systemu. 

Na pierwszy ogień poszła Filia nr 8 na osiedlu Przywiśle, później były filia nr 6 (os. Sobów) oraz filia nr 4 (os. Miechocin). Lipcowa operacja zakończyła się w największej tarnobrzeskiej filii na osiedlu Serbinów.

W spotkaniu, które odbyło się 29 lipca, udział wzięli: w imieniu władz samorządowych – Renata Domka z Wydział Promocji, Sportu i Kultury, Tomasz Cieślik, Agnieszka Pieniążek oraz Łukasz Szymański z zespołu MAK+ w Instytucie Książki. Andrzej Jagodziński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz przedstawiciele mediów i przede wszystkim czytelnicy filii nr 1. Dyrektor MBP w Tarnobrzegu Stanisława Mazur podkreśliła w wystąpieniu, że przejście na nowy system niesie ze sobą korzyści przede wszystkim dla czytelników. Ujednolicenie kart, dostęp do swojego konta i możliwość rezerwacji online oraz przypomnienia o terminie zwrotu wysyłane na adres e-mail to główne korzyści, które odczuje każdy korzystający ze zbiorów biblioteki.

 

W sierpniu biblioteka w Tarnobrzegu przewiduje zmianę systemu w centrali, a do końca roku wszystkie agendy mają pracować w systemie MAK+.

 Tekst: Łukasz Szymański (MAK+)

 

Relacje z spotkanie:

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150729/POWIAT0304/150729013

https://www.youtube.com/watch?t=72&v=z37rvnZL6vYGaleria:

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu wypożycza w MAK+_1 Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu wypożycza w MAK+_2 Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu wypożycza w MAK+_3 Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu wypożycza w MAK+_4 Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu wypożycza w MAK+_5


Zintegrowany system biblioteczny MAK+ stworzony i administrowany przez Instytut Książki.Partnerzy: