• Wybierz język:

Biblioteki współpracujące:

2014-11-14

Bezpłatne szkolenie z opracowywania w formacie MARC21

18 listopada odbędzie się szkolenie OPRACOWANIE w formacie MARC21 prowadzone przez Panią Magdalenę Zdunek z Biblioteki Narodowej. 

Zajęcia będą prowadzone w systemie MAK+.


Program:
10.00 - 11.30
Omówienie podstawowych cech formatu MARC 21, typów rekordów oraz analogii dotyczących pól.
Szczegółowe omówienie pól 245, 260, 300.
ĆWICZENIA

11.30 - 11.45
Przerwa

11.45 - 13.15
Szczegółowe omówienie pól 490, 6XX
ĆWICZENIA

13.15 - 13.30
Przerwa

13.30 - 15.00
Omówienie podstawowych zasad stosowania kartoteki haseł wzorcowych.
Szczegółowe omówienie pól 100, 246, 700, 830
ĆWICZENIA

Zgłoszenia przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny:
mailowo biblioteka@wbp.poznan.pl lub telefonicznie 61 66 40 860, (861, 862, 874


2014-11-07

Bibliotekarzy z lubuskiego zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia MAK+ dla bibliotekarzy z województwa lubuskiego.
Rozpoczęcie każdego szkolenia o godzinie 10.30.
Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim, sala 114 (I piętro).
Szkolenia poprowadzi Paweł Suszczewicz, administrator wojewódzki systemu.


14 listopada 2014 r.:
Szkolenie podstawowe dla nowych pracowników oraz bibliotek zainteresowanych wdrożeniem MAK+.

Ogólne informacje o systemie MAK+
    - założenia systemu,
    - wymagania techniczne,
    - przebieg wdrożenia.
Krótkie omówienie wszystkich modułów w systemie MAK+.
Katalogowanie w MAK+
    - podstawowe informacje nt. Kartoteki Haseł Wzorcowych.
Moduł Magazyn
    - podstawowe operacje na egzemplarzach,
    - drukowanie kodów kreskowych.

21 oraz 26 listopada 2014 r.:
Szkolenie zaawansowane.

Nowości w systemie MAK+.
Omówienie modułu Wypożyczalnia i Czytelnia
    -  ewidencja czytelników,
    -  wypożyczanie i udostępnianie,
    -  praca z czytnikami kodów kreskowych,
    -  zamówienia i rezerwacje,
    -  komunikacja z czytelnikiem,
    -  statystyka.
Omówienie modułu Magazyn
    -  koszyk i grupowe operacje na egzemplarzach,
    -  ubytkowanie.

Zachęcamy do wcześniejszego przesłania proponowanych tematów i pytań do Pana Pawła Suszczewicza (p.suszczewicz@makplus.pl).
W temacie proszę wpisać: „Do omówienia na warsztatach w Gorzowie Wlkp.". Ułatwi to przygotowanie warsztatów.

Zapisy prowadzi Dział Instrukcyjno-Metodyczny; im@wimbp.gorzow.pl.


2014-11-04

Warsztaty dla bibliotekarzy z regionu toruńsko-włocławskiego

W dniu 29 października 2014 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyły się warsztaty dla użytkowników systemu MAK+, przygotowane przez Dział Współpracy i Promocji WBP-KK oraz administratora wojewódzkiego systemu MAK+ Sławomira Mirowskiego. W warsztatach udział wzięło 10 bibliotekarzy z regionu toruńsko-włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie warsztatów omówione zostały między innymi podstawowe zagadnienia związane z działaniem systemu: konfiguracja minimalna i optymalna sprzętu komputerowego przeznaczonego na serwer, synchronizacja serwera lokalnego MAK+, a także filozofia działania systemu w oparciu o mechanizmy komunikacji z bazą Centralną.

Omówione i przećwiczone zostały również wszystkie sposoby katalogowania - od najprostszej (poprzez mechanizm Pobierania danych z Bazy Centralnej) do katalogowania z autopsji; edycja egzemplarzy, a także operacje na koszyku w Magazynie - wydruk kodów kreskowych wraz z konfiguracją szablonu oraz sposoby dodawania egzemplarzy do koszyka.

Podczas warsztatów uczestnicy dyskutowali o dobrych praktykach podczas pracy z systemem MAK+, a także wymieniali się doświadczeniami z pracy w systemie.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Pani Beacie Antczak-Sabali za organizację spotkania.Zintegrowany system biblioteczny MAK+ stworzony i administrowany przez Instytut Książki.Partnerzy: