Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w dniu 2 czerwca została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Instytutem Książki na dostawę systemu katalogowego MAK+ dla wszystkich placówek bibliotecznych MSZ. Oznacza to, że w najbliższym czasie lista bibliotek korzystających z systemu katalogowego MAK+ zwiększy się o 120 adresów, a sam MAK+ będzie obecny w większości krajów na świecie. Instytut Książki zaproponował najlepsze warunki wdrożenia i utrzymania systemu spośród wszystkich oferentów. Umowa została podpisana na 3 lata.