Jak włączyć kwarantannę w MAK+?

W związku z zaleceniami Biblioteki Narodowej dotyczącymi bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach do systemu Mak+ został wprowadzony nowy status egzemplarzy: „w kwarantannie”.
Zalecenia BN: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3938-bezpieczenstwo-epidemiczne-w&nbspbibliotekach.html

1. Kwarantanna w bibliotece może być włączona w module Wypożyczalnia przez każdego pracownika o uprawnieniach „Kierownik”. Jeśli nikt w bibliotece nie ma takich uprawnień należy zgłosić zmianę uprawnień na pomoc@makplus.pl

Kwarantanna w bibliotece może być włączona w module Wypożyczalnia

MAK+ 4.0 wersja wdrożona 25.05.2018

Wprowadzone zmiany:

OGÓLNE

1. Kursor pozostaje w ostatnio klikniętym miejscu. Przykładowo używamy wyszukiwarki lokalnej wpisując frazę do wyszukiwania. Otrzymujemy wyniki. Wystarczy ponownie zacząć pisać, ponieważ kursor jest cały czas w okienku wyszukiwarki.

2. Ograniczenie ilości błędnych logowań - ograniczono ilość porób logowania do 5. Po 5-ej nieudanej próbie wyświetlamy komunikat że konto zostało zablokowane na 5 minut.

Wygląd okienka logowania z komunikatem o blokadzie logowania

MAK+ 3.0 wersja wdrożona 14.06.2017

Wprowadzone zmiany:

OGÓLNE

1. Informacja o aktualnie udostępnionych egzemplarzach jest wyświetlana w każdym module, pod warunkiem włączenia takiej funkcjonalności w panelu administratora.

Informacja o aktualnie udostępnionych egzemplarzach

po kliknięciu wyświetli się lista egzemplarzy aktualnie udostępnionych w module Czytelnia