MAK+ 4.0 wersja wdrożona 25.05.2018

Wprowadzone zmiany:

OGÓLNE

1. Kursor pozostaje w ostatnio klikniętym miejscu. Przykładowo używamy wyszukiwarki lokalnej wpisując frazę do wyszukiwania. Otrzymujemy wyniki. Wystarczy ponownie zacząć pisać, ponieważ kursor jest cały czas w okienku wyszukiwarki.

2. Ograniczenie ilości błędnych logowań - ograniczono ilość porób logowania do 5. Po 5-ej nieudanej próbie wyświetlamy komunikat że konto zostało zablokowane na 5 minut.


KATALOG

1. Zmieniono karuzelę okładek i usunięto flash playera

2. Przy operacji eksportu rekordów do MARC21 dodano mozliwość wyboru konkretnej filii do eksportu danych.

3. Pole 648 - zakres chronologiczny treści - ograniczona lista rozwijalna dat zgodna z przepisami katalogowania BN

4. Nowe pola obowiązkowe przy dodawaniu rekordów z autopsji - dodano nowe pola obowiązkowe związane z deskryptorami: 336, 337, 338, 380, 388. Pola są wypełniane automatycznie przez MAK+.

5. Nowe sekcje - w aktualnej wersji zostały opracowane sekcje: Kartografia oraz Ikonografia


MAGAZYN

1. Koszyk - dodatkowa kolumna: tytuł, księga inwentarzowa oraz możliwość zapisania koszyka do Excel.

2. Skrócono drogę do widoku egzemplarza. Jak wyszukujemy w magazynie przez: nr inwentarzowy, kod kreskowy, sygnaturę to dostajemy tabelkę z wynikami. Po kliknięciu w wyniki w tabeli system MAK+ wyświetli widok opisu bibliograficznego w magazynie z egzemplarzami pod spodem i zaznaczonym BOLDem znalezionym egzemplarzem.

Kliknięcie w egzemplarz w tabeli prowadzi do ekranu poniżej:

3. Dodawanie do koszyka skanerem kodów - dodano filtry Biblioteka/Dział/Księga inwentarzowa

4. Numer wydawnictwa ciągłego - w wynikach wyszukiwania w sekcji Wydawnictwa Ciągłe dodano kolumnę z numerem wydawnictwa ciągłego, w której są wyświetlane wszystkie skatalogowane numery czasopisma.


WYPOŻYCZALNIA

1. Za zagubione - ubytkowanie pojedynczego egzemplarza w wypożyczalni - za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne.

Po zaznaczeniu zagubionego/zniszczonego egzemplarza i kliknięciu w „Zagubione - ubytkuj” pojawi się formularz protokołu ubytków. Po jego wypełnieniu należy kliknąć w Sprawdź/Wydrukuj, a po sprawdzeniu i wydrukowaniu, zubytkować, lub poprawić dane.

2. Przy rejestracji nowego czytelnika oprócz numeru PESEL dodano pole do wpisywania imienia. Obie dane są obowiązkowe.

3. Ze względu na wymagania stawiana przez Bibliotekę Narodową przy rejestracji czytelników dodano parametr: płeć. Jest nadawa automatycznie z numeru PESEL, ale pracownik biblioteki może modyfikować ten parametr.

Płeć jest liczona w raporcie: Czytelnicy – zestawienie roczne

4. Liczba papierowych upomnień - na karcie czytelnika dodano ikonę informująca o tym ile wydrukowano papierowych upomnień. Dodatkowo informacja o upomnieniu papierowym jest wpisywana do historii upomnień.

5. Dane opiekuna/rodzica zostały ustawione jako dane lokalne - ten sam czytelnik będzie mógł mieć rożnych opiekunów/rodziców w różnych bibliotekach.

6. Numer wydawnictwa ciągłego - w wynikach wyszukiwania dodano kolumnę z numerem wydawnictwa ciągłego, w której są wyświetlane wszystkie skatalogowane numery czasopisma.

7. Usuwanie czytelnika - wszystkie dane czytelnika są bezpowrotnie kasowane. System wyświetla odpowiedni komunikat.

8. Historia upomnień - dodano kolumnę z informacją o wysłanych upomnieniach papierowych

9. Pozycje aktualnie wypożyczone - dodano ikonę informującą o tym, który bibliotekarz wypożyczył lub prolongował wskazaną pozycję. Wystarczy najechać myszką na ikonę i wyświetli się imię i nazwisko bibliotekarza. Ikona jest tylko widoczna dla bibliotekarza, który ma włączone uprawnienia Kierownik.

10. Zaległości finansowe czytelnika - anulowanie zaległości. Przy włączonym systemie wpłat system zbiera informacje o zaległościach finansowych i są one dostępne po kliknięciu w sakiewkę na koncie czytelnika. Bibliotekarz, który ma nadane uprawnienia: Anuluj zaległość, ma możliwość skasowania kary

11. Szablony wydruku kart czytelników - nowa funkcjonalność umożliwiająca utworzenie własnych szablonów kart czytelników do wydruku wielu kart na jednym arkuszu (funkcjonalność jest bardzo podobna od już wykorzystywanej w module Magazyn)

Widok szablonu etykiet

12. Koszyk wydruków kart czytelników - nowa funkcjonalność umożliwiająca drukowanie wielu kart czytelnika na zdefiniowanym wcześniej szablonie wydruków. Czytelników do koszyka można dodawać bezpośrednio z koszyka poprzez numer karty, z listy wyszukiwań czytelnika lub z samego konta czytelniczego.

Widok koszyka

13. Walidacja błędnych domen w adresach e-mail. System nie pozwoli zapisać czytelnika, któremu wpisano błędną domenę w adresie e-mail. Błędne domeny są zgłaszane przez administratora bazy centralnej i wpisywane w panelu administratora centralnego.


CZYTELNIA

1. Wprowadzono indywidualne limity udostępnień włączane w panelu administratora.


RAPORTY

1. Informacja o zbiorach – zestawienie roczne - lata są sortowane od najnowszego.

2. Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku - lata są sortowane od najnowszego, dodano podział na czytelników aktywnie wypożyczających oraz użytkowników.

3. Wartość księgozbioru - dodano szczegółowy opis raportu

4. Egzemplarze do zwrotu - numer kary bibliotecznej i imię i nazwisko są linkami prowadzącymi do wypożyczalni na konto czytelnika.

5. Czytelnicy – zestawienie roczne - nowa kolumna: PŁEĆ, oraz podział na użytkowników i czytelników aktywnie wypożyczających. Dodano eksport do Excel.

6. Pracownicy zalogowani - dodano możliwość wyświetlania przedziału czasowego, oraz eksport do Excel

7. Księga inwentarzowa - usunięto eksport do CSV, dodano eksport do Excel. Jeśli w inwentarzu pojawiają sie egzemplarze z kwotami sprzed denominacji 1995 to w księdze inwentarzowej automatycznie pojawia się druga kolumna ze starymi cenami.

8. Zapisani czytelnicy (wg wieku i kategorii społecznej) - dodano podział na czytelników aktywnie wypożyczających oraz użytkowników, eksport do Excel, sumowanie.

9. Najlepszy czytelnik - dodano filtr wieku pozwalający wyświetlić tylko czytelników z wybranego zakresu wiekowego

10. Struktura ubytków książek - lata są sortowane od najnowszego.

11. Nowy raport - Rejestr ubytków

12. Lista egzemplarzy zubytkowanych - dodano kolumnę L.p. oraz „Stara cena”

13. Rejestr przybytków - dodano do wyboru parametr: Filia/Dział/Księga inwentarzowa


SKONTRUM

1. Sygnał dźwiękowy - przy nieprawidłowym wczytaniu kodu kreskowego lub numeru inwentarzowego system będzie generował sygnał dźwiękowy sygnalizujący błąd.

2. Funkcjonalność nowych regałów/półek została wyposażona w mechanizm jednoczesnego dodawania wielu elementów (regałów/półek) jednocześnie.


ADMINISTRATOR LOKALNY

1. Domyślny dział - wprowadzono możliwość oznaczenie domyślnego działu. Po oznaczeniu automatycznie wyświetli się jako pierwszy po zalogowaniu.

2. Nowe uprawnienia do moduły Wypożyczalnia: Kierownik - uprawnia do zobaczenia, który pracownik wypożyczył egzemplarze czytelnikowi, Anuluj zaległość - uprawnia do anulowania zaległości finansowych czytelników przy włączonym systemie wpłat